tuoitudong.com.vn
Hộp đựng van 0910 1L2L - Tưới tự động
Trọng lượng: 1.74kg Kích thước : 24.13 x 25.4 x 33.27 cm