tuoitudong.com.vn
Hộp đựng van 0610 1L2L - Tưới tự động
Trọng lượng: 0.6kg Kích thước : 14.6 x 22.2 x 22.2 cm