tuoitudong.com.vn
Đầu tưới Rotor SRM - Tưới tự động
Bán kính: 4.0 đến 9.4m Lưu lượng: 0.08 đến 0.82 m3/giờ