tuoitudong.com.vn
Bộ lọc tự động Helix 400 - Tưới tự động
Lưu lượng: 1 đến 1.152 m3/h Dải áp suất hoạt động: 0.5 – 10 bars