tuoitudong.com.vn
Bộ lập trình van không dây WVP - Tưới tự động
Số kênh tưới: 1, 2, 4 Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định