tuoitudong.com.vn
Doosan Vina - Tưới tự động
Tổng diện tích: 13,505 m2 Công nghệ tưới: Block system