tuoitudong.com.vn
Bộ hẹn giờ đóng mở vòi nước bằng Bluetooth - Tưới tự động
Bộ hẹn giờ đóng mở vòi nước bằng Bluetooth, điều khiển trên ứng dụng dành cho thiết bị di động. Chúng tôi rất vui mừng chào đón BTT, bộ hẹn giờ đóng mở vòi nước bằng Bluetooth, gia nhập vào các dòng sản phẩm của đại gia đình Hunter Industries. BTT cung cấp giải pháp …