tuoitudong.com.vn
Điều chỉnh góc quay cho đầu tưới Rotors - Tưới tự động
Chỉnh góc quay Vặn mâm xoay ngược chiều kim đồng hồ đến điểm tận cùng bên trái. Tiếp tục vặn mâm xoay theo chiều kim đồng hồ đến điểm tận cùng bên phải. Đây chính là hướng cố định của góc quay. Mâm xoay phải được giữ cố định tại vị trí này trong suốt …