tuoitudong.com.vn
Đầu tưới cây xoay tự động MP Rotator gồm những sản phẩm nào ?
Đầu tưới MP Rotator là dòng sản phẩm được Hunter thiết kế với tính năng tưới xoay độc đáo, hệ thống phân phối luồng luân phiên độc đáo, giúp người sử dụng tiết kiệm nước một cách tối đa cho hệ thống tưới tự động. Việc tưới cây sẽ trở nên dễ dàng hơn cùng MP Rotator.