tuoitudong.com.vn
Cách làm hệ thống tưới nhỏ giọt bằng chai nhựa trên sân thượng
Hệ thống tưới nhỏ giọt là hệ thống tưới tiện ích, hiện đại và mang lại hiệu suất làm việc cao. Chúng ta có thể dễ dàng tự chế một thiết bị tưới bằng chai nhựa để tưới trên sân thượng của nhà mình với cách thiết kế vô cùng đơn giản và những dụng cụ quen thuộc.