tuoitudong.com.vn
Bộ điều khiển thông minh giúp quản lý hệ thống tưới - Tưới tự động
Bộ điều khiển HC giúp bạn dễ dàng quản lý được hệ thống tưới của mình dù đang ở bất cứ đâu trên thế giới. Chỉ cần cài đặt ứng dụng trên smart phone, hay sử dụng trình duyệt web tại văn phòng, việc kiểm soát tình hình tưới tiêu trở nên đơn giản,..