tuigiaycaocap.com
Khi các thương hiệu lớn khoác lên mình phiên bản thân thiện với môi trường - Xưởng In Lem
Sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường có lẽ không quá mới. Bằng chứng là rất nhiều lĩnh vực như kiến trúc, công nghệ,… đều đã và đang sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy khá ít các thiết kế “xanh” trong...