tuhkanen.fi
Tuhkanen Oy | AIR1 ADBLUE-LISÄAINE 200L
- Air1 AdBlue® (AUS32) on 32,5% urean vesiliuos. - Air1 AdBlue liuosta käytetään lisäaineena pakokaasujen typenoksidien