tuhkanen.fi
Tuhkanen Oy | AIR1 ADBLUE-LISÄAINE 10L
- Air1 AdBlue® (AUS32) on 32,5% urean vesiliuos - Air1 AdBlue liuosta käytetään lisäaineena pakokaasujen typenoksidien