tsteam.bg
Подготовката на имота за продажба
За успешната продажба на имот подготовката е най-важна. Ако вече сте избрали ваш ексклузивен брокер, той ще ви помогне в предварителната подготовка, както ви посъве