tsteam.bg
Колко и кога. Време и пари, пари и време
Каквото и да си говорим, продавачът се интересува главно от това, колко пари и кога ще бъдат по сметката му. Преди да получите коректни отговори на тези въпроси, не п