truongdaylaixethaison.edu.vn
Cảnh Báo !!! Tình trạng lừa đảo của Trường Dạy Lái Xe Thái Sơn
Thời gian qua, theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thì đã có rất nhiều phản ánh liên quan đến việc Trường Dạy Lái Xe Thái Sơn lừa đảo học viên và không uy tín trong cơ cấu tổ chức đào tạo.