truongdaylaixethaison.edu.vn
Giấy phép lái xe hạng A2 hay bằng lái xe A2 là gì?
Giấy phép lái xe hạng A2 hay còn gọi là bằng lái xe A2 được biết đến là một trong những loại GPLX bắt buộc người điều khiển phương tiện trên 175cc phải có được.