truongdaylaixethaison.edu.vn
Hệ Thống Biển Báo Giao Thông Đường Bộ Việt Nam - Nhận Biết Ý Nghĩa
Hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam được áp dụng dành cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tùy thuộc vào ký hiệu của biển báo giao thông sẽ thể hiện ý nghĩa mà người đi đường phải tuân thủ.