travelthailand.me
มนต์เสนห์บ้านรักไทย หมู่บ้านจีนยูนาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - TravelThailand
หมู่บ้านที่น่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนภูเขาอากาศเย็นตลอดทั้งปี มีอ่างเก็บน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เยี่ยมชมชุมชนหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่ยังคงวัฒนธรรมแบบจีน