tranngocminhhieu.com
Viết CV chuyên nghiệp cho Thực tập sinh
Cách viết CV cho sinh viên mới ra trường thực tập chưa có kinh nghiệm. Tạo ấn tượng, chuyên nghiệp, tin tưởng đối với nhà tuyển dụng.