tranngocminhhieu.com
Thận trọng khi lưu dữ liệu ứng viên trên Google Drive
Cảnh giác khi lưu dữ liệu nhân sự trên Google Drive có thể bị đánh cắp thông tin. Cách kiểm tra chế độ chia sẻ, cách tắt chia sẻ file trong Google Drive để bảo đảm an toàn.…