tranngocminhhieu.com
Lọc dữ liệu trùng lặp trong Google Sheets
Cách Highlight tìm dữ liệu trùng nhau trong và lọc dữ liệu trùng trong Google Sheets (trang tính) theo 2 cách đơn giản nhất.