tranngocminhhieu.com
Chia sẻ mẫu CV thực tập các ngành nghề
Cùng tham khảo cách viết CV thực tập với các mẫu CV thực tập các ngành nhân sự, kế toán, marketing, thiết kế, IT lập trình… và nhiều ngành khác. Bài viết sẽ cập nhật thêm CV định kỳ hàng thán…