trangsucdaquy.vn
Mặt dây chuyền ngọc bích chạm Hổ MDCH6002 - VNJ Trang Sức Việt
Mặt dây chuyền ngọc bích chạm hổ Chất liệu đá ngọc bích – Nephrite thiên nhiên Chạm thủ công tỷ mỉ Thích hợp làm mặt dây chuyền, trưng bày trong nhà.