tramhuongphucgia.com
NỤ TRẦM HƯƠNG PHÂN KHÚC CAO CẤP- Trầm Hương Phúc Gia
Đặc tính sản phẩm:Thành phần: Bột trầm hương cao cấp, keo cây bời lời, Thời gian cháy: 25 phút, Số lượng: 30 nụ/lon, Giá bán: 300.000/ hộp