tramhuongphucgia.com
NHANG TĂM TRẦM HƯƠNG PHÂN KHÚC CAO CẤP - Trầm Hương Phúc Gia
Đặc tính sản phẩm: Thành phần: Bột trầm hương cao cấp, keo cây bời lời, nước cây tô mộc ( cây vang), tăm tre Thời gian cháy: 60 phút Số lượng: 99 cây/hộp Giá bán: 250.000/ hộp