topazhome2.com.vn
TOPAZ HOME 2 CÓ THỂ SẼ KHÔNG PHẢI ĐÓNG THUẾ NHÀ THEO ĐỀ XUẤT MỚI CỦA BỘ TÀI CHÍNH?
Nếu thực sự đề xuất tính thuế tài sản mới của Bộ Tài Chính thu thuế suất 0,3% hoặc 0.4%/năm trên phần giá tính thuế đối với nhà trên 1 tỷ đồng hoặc nhà trên 700 triệu đồng và để xuất tách phần đất và phần nhà (đã xây) r