topazhome2.com.vn
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ: CHƯA THỂ CHỮNG LẠI
“Mâu thuẫn chung cư” là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2017. Thậm chí, khi khóa sổ quý I, cụm từ này còn có chiều hướng phức tạp khi chủ đầu tư và khách hàng bế tắc trong thỏa thuận quyền lợi. Sắc