topazhome2.com.vn
Q&A LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT MÌNH CÓ THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NOXH
1. Nhà ở xã hội là gì? Là nhà ở được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá tốt cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội. Nhà ở xã hội là nhà chung cư được thiết kế bảo đảm những tiêu chuẩn chung củ