topazhome2.com.vn
MUA NHÀ CHUNG CƯ 50 NĂM CÓ BỊ MẤT TRẮNG ?
Thời gian gần đây, nhiều thông tin về mua căn hộ chung cư sau 50 năm sẽ có nguy cơ mất trắng làm nhiều người mua đứng trước suy nghĩ nghi ngờ, hoang mang. Người mua nhà cũng không hiểu rõ khái niệm sở hữu có thời hạn và sở hữu lâu