topazhome2.com.vn
HƠN 70% THỊ PHẦN CĂN HỘ THUỘC VỀ GIA ĐÌNH TRẺ
Theo thống kê, hiện tại độ tuổi mua nhà đang có xu hướng trẻ hóa với hơn 70% nhu cầu nhà ở thuộc về các gia đình trẻ hoặc người trẻ độc thân. Nhiều chủ đầu tư đã nắm bắt được xu hướng và chú trọng hơn vào phát triển c