topazhome2.com.vn
CƠ HỘI SỞ HỮU VĨNH VIỄN DUPLEX SHOPHOUSE TẠI TOPAZ HOME 2, QUẬN 9
THƯƠNG MẠI SANG - ĐẦU TƯ VÀNG Dự án nhà ở xã hội tiêu chuẩn thương mại Topaz Home 2 không chỉ có 2 loại hình căn hộ theo dạng NOXH và thương mại mà CĐT còn thiết kế 45 căn hộ Shophouse Duplex dành riêng cho quý khách hàng muốn đầu tư, k