topazhome2.com.vn
CHEN CHÂN THAM QUAN NHÀ MẪU TOPAZ HOME 2
Sau thời gian ấp ủ, ngày 28.04 nhà mẫu Topaz Home 2 đã chính thức khai trương và đón khách vào tham quan. Ngay từ sáng sớm, lượt khách đến nhà mẫu đã tăng cao, khách hàng phải chen chân vào tham quan vì rất nóng lòng muốn tận mắt xem thiết k