topazhome2.com.vn
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 26/10/2019
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 26/10/2019 Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ xây dựng của dự án mới nhất. Theo đó: B1. Đang dựng cột vách thi công sàn 16 B2. Đang dựng cột vách thi công s