topazhome2.com.vn
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ TOPAZ HOME 2 QUẬN 9 - BLOCK B3
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BLOCK B3 DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 25.1.2019 Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng Block B3 dự án Topaz Home 2 quận 9 được cập nhật ngày 25.1.2019. Theo đó, Block B3 đã hoàn thành sàn 1. Mọi