topazhome2.com.vn
Cập nhật dự án Topaz Home 2 quận 9 ngày 10/12/2018
Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Home 2 quận 9 được cập nhật vào ngày 10/12/2018. Theo đó, tiến độ của dự án như sau Block B1, B2 đã đổ sàn 01 đang dựng cột vách để thi công sàn 02 Block B1