topazhome2.com.vn
BẾN XE MIỀN ĐÔN MỚI (QUẬN 9) SẼ HOÀN THÀNH VÀO THÁNG 1/2019
Chủ đầu tư Bến xe Miền Đông mới hiện đang gấp rút hoàn thành dự án vào tháng 1/2019 mặc dù việc khai thác hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào sự kết nối với tuyến metro số 1. Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV