topazhome2.com.vn
BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN 9 TP.HCM NÓNG LÊN TỪNG GIÂY
Quận 9 có tiềm năng phát triển vô cùng lớn, nhưng do chưa được khai thác đúng mức nên vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, khi được đầu tư 250.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng,