topazhome2.com.vn
BA QUẬN KHU ĐÔNG TP.HCM SẼ TRỞ THÀNH “THUNG LŨNG SILICON” VIỆT NAM
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân vừa khởi xướng xây dựng khu đô thị sáng tạo, thông minh, chất lượng sống tốt được ví như “Thung lũng Silicon” “Khu đô thị này hình thành sẽ là hạt nhân để thành phố triển khai cuộc cách mạng công ng