tokodo.edu.vn
Cách lấy ID Skype để học trực tuyến
ID Skype hay Skype ID giống như tên tài khoản của bạn khi đăng nhập vào Skype. Đây là ID Skype rút gọn thay vì sử dụng địa chỉ email dài dòng khi bạn tìm kiếm bạn bè hoặc một người nào đó trong Skype.