tktech.vn
Máy đo nhiệt độ và lưu tốc gió GEO-FENNEL FTA 1 - TKTECH Co., LTD
Lưu lượng gió: 0 – 999900 CMM (m3/phút), 0 – 999900 Nhiệt độ không khí: -10o - +60 oC, 14o - +140oF Thời gian làm việc liên tục 80 giờ