tktech.vn
Máy đo laser cân bằng GEO-FENNEL Geo3X - HP - TKTECH Co., LTD
Tầm tự cân bằng: ± 3o. Độ chính xác: ± 3mm/10m. Bán kính làm việc (không receiver): 30m*. Bán kính làm việc (dùng receiver): 60m. Nhiệt độ làm việc: -10oC – +45oC.