tktech.vn
Nhiệt kế hồng ngoại thực phẩm Fluke FoodPro Plus (IR Thermometer)
Nhiệt kế an toàn thực phẩm Fluke FoodPro Plus đo nhiệt độ bên trong và bề mặt bằng một công cụ tiện dụng. Nhiệt kế hồng ngoại thực phẩm Fluke FoodPro Plus giúp bạn kiểm soát thực phẩm trong kho một cách hiệu quả. Giảm thiểu lãng phí và hư hai.