tktech.vn
Máy hiệu chuẩn áp suất tự động Fluke 729 - TKTECH.VN
Máy hiệu chuẩn áp suất tự động Fluke 729 được thiết kế để đơn giản hóa quy trình hiệu chuẩn áp suất và cung cấp kết quả kiểm tra nhanh và chính xác. Nó có một máy bơm điện bên trong cung cấp áp suất tự động và quy định để kiểm tra nhiều điểm kiểm tra áp suất và ghi lại kết quả.