tktech.vn
Máy hiệu chuẩn áp suất Fluke 718Ex Pressure Calibrator
Máy hiệu chuẩn áp suất Fluke 718Ex là thiết bị đo áp suất di động mạnh mẽ, an toàn, nội tại, an toàn để sử dụng trong các khu vực có nguy cơ cháy nổ.