tktech.vn
Máy đo ph Hanna HI2030-01 đo độ mặn
Hanna HI2030-01 là máy đo PH di động, có khả năng đo pH từ -2.000 đến 16.000 PH. Máy đo PH Hanna HI2030-01 có độ chính xác cao, ± 0,2 mV, ± 0,01 pH, ± 0,002 pH, tốc độ đo nhanh.