tktech.vn
Đồng hồ vạn năng Fluke 77 IV (Fluke 77-4)
Đồng hồ vạn năng Fluke 77 IV (Fluke 77-4). Fluke 77-4 có khả năng đo tần số và điện dung, điện trở và độ liên tục, phạm vi đo 1000 V rộng và độ chính xác 0,3%.