tktech.vn
Đồng hồ đo áp suất Fluke 700G - TKTECH Co., LTD
Đồng hồ đo áp suất Fluke 700G (Pressure Gauge) là thiết bị hiệu chuẩn máy đo áp suất. Đo áp suất chính xác từ 15 psi / 1 bar đến 10.000 psi / 690 bar, phạm vi tuyệt đối là 15, 30, 100, 300 psia.