tktech.vn
Camera nhiệt Fluke TiS Thermal Imager Máy ảnh nhiệt Fluke 120 x 120 px
Camera nhiệt Fluke TiS Thermal Imager là dòng Máy ảnh nhiệt Fluke 120 x 120 px. TiS có độ phân giải 14,400 pixels (120 x 120), -4 to 212°F, sensitivity < 0.1°C, affordable, high resolution